Η μετάφραση παρέχεται μόνο για πληροφορίες, μόνο η αγγλική έκδοση είναι αυθεντική.

Πολιτική απορρήτου: www.toolsforupland.com

 • Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς
 • Δεν χρησιμοποιούμε "cookies"


Πολιτική απορρήτου: Tools for Upland (Εφαρμογή για κινητό)


 • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
 • Some features may not work on all devices.
 • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.


1. App / Upland.me / toolsforupland.com

 • Το "Tools for Upland" πρέπει να συνδεθεί με την επίσημη εφαρμογή Upland για να χρησιμοποιήσετε τα ακόλουθα εργαλεία: Λίστα ιδιοτήτων, Εντοπιστής αποστολών, Βελτιστοποίηση συλλογών.
 • GDPR: Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα πρέπει να ληφθούν από το Upland.me και στη συνέχεια να αποθηκευτούν μόνο στο δικό σας Smartphone/Cloud: Token σύνδεσης Upland, Όνομα χρήστη Upland, Λίστα Ιδιοτήτων. Μπορείτε να συμβουλευτείτε δεδομένα στις "Ιδιότητες" και να τα διαγράψετε ανά πάσα στιγμή.
 • Προειδοποίηση: Απαιτείται λήψη δεδομένων. Ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις δεδομένων (από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας σας) εάν έχετε περιορισμένο πρόγραμμα δεδομένων.2. Οι ακόλουθες απολύτως απαραίτητες τεχνικές πληροφορίες (που δεν σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα, δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς παρακολούθησης) είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της εφαρμογής και αποθηκεύονται τοπικά στη συσκευή, στο "Τοπικός χώρος αποθήκευσης":

 • Προτιμήσεις χρήστη (γλώσσα)
* Τα δεδομένα μπορούν να διαγραφούν διαγράφοντας τα δεδομένα εφαρμογών και εφαρμογώνΕνδέχεται να συλλέξουμε και να μοιραστούμε τις πληροφορίες που συλλέγονται στο κινητό σας με τους ακόλουθους συνεργάτες για τους ακόλουθους σκοπούς
Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ηνωμένου Βασιλείου μπορούν να το αντιταχθούν (στην 1η έναρξη της εφαρμογής και στις ρυθμίσεις)

3. AdMob (AdMob Google Inc.)

4. Πληρωμές
 • Η επεξεργασία των αποδείξεων για αγορές εντός εφαρμογής πραγματοποιείται από τη Fovea.Billing (η "υπηρεσία") που δημοσιεύθηκε από την εταιρεία Iaptic SAS, 128 rue La Boétie, 75008 Paris, France (ο "πάροχος υπηρεσιών") - Οι αποδείξεις για τις αγορές σας στο App Store / Google Play / Microsoft Store υποβάλλονται σε επεξεργασία για να επικυρωθούν οι δυνατότητες που ενεργοποιούνται από τους χρήστες της εφαρμογής για κινητά. Δεν υφίστανται επεξεργασία ή αποθήκευση άλλων προσωπικών δεδομένων.
 • Ο πάροχος υπηρεσιών δεν διατηρεί καμία πληροφορία ή προσωπικό αναγνωριστικό, επιτρέποντας την αναγνώριση των χρηστών.
 • Τα δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό από αυτόν που απαιτείται για την παρεχόμενη υπηρεσία, σε απόλυτη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 2016/679 της 27ης Απριλίου 2016 ("RGPD").
 • Ο πάροχος υπηρεσιών μας στέλνει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, όπως παρουσιάζονται από συνεργάτες των οποίων οι πολιτικές απορρήτου μπορούν να προβληθούν στις ακόλουθες διευθύνσεις.
 • Ο πάροχος υπηρεσιών διατηρεί δεδομένα καταγραφής σχετικά με τα συμβάντα του δικτύου και των εφαρμογών του υπολογιστή. Ορισμένα από αυτά τα δεδομένα καταγραφής θα περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με επισκέπτες και / ή εξουσιοδοτημένους χρήστες των τομέων, δικτύων, ιστότοπων, διεπαφών προγραμματισμού εφαρμογών (API) ή εφαρμογών ενός πελάτη. Αυτά τα μεταδεδομένα περιέχουν εξαιρετικά περιορισμένα προσωπικά δεδομένα, συνήθως με τη μορφή διευθύνσεων IP. Διατηρούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα μόνο με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων και την αντιμετώπιση τυχόν συμβάντων.
 • Στόχοι:
  • Έλεγχος κατάστασης συνδρομής: Κατάργηση διαφημίσεων και ενεργοποίηση λειτουργιών επί πληρωμή.
  • Παρέχετε αναφορές απόδοσης για να κατανοήσετε την απόδοση της συνδρομής.

Πολιτική απορρήτου: Tools for Upland (PRO Version)

 • Δεν συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα για εσάς