Tools for Upland

כלי עזרה למשחק מסחר בנכס וירטואלי ב-Upland (מבוסס בלוקצ'יין ו-NFT).


Download on the App Store Google Play כעת ב-

✈🚆🚌 נסיעה בין ערים בUpland

האפליקציה מחשבת את הנסיעה המהירה והזולה ביותר (ב-UPX) בין ערים ב-Upland.⭐ אופטימיזציית אוסף

שים את הנכסים הטובים באוספים הטובים כדי למקסם את הרווחים (תשואה)🏢 רשימת נכסים

רשימה ופרטים על הנכסים שלך (ניתן לייצא ל-CSV): מזהה, רחוב, שם, מחיר נחושה, מחיר רכישה אחרונה, מיקום GPS...✈ ה"שולחים" הקרובים ביותר

רשימת הנכסים שלך הקרובים ביותר ל"שלח", כדי לעזור לך במהלך ציד האוצרות שלך ב-Upland !