Tools for Upland

Công cụ trợ giúp cho trò chơi giao dịch tài sản ảo vùng cao (dựa trên Blockchain và NFT).


Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play

✈🚆🚌 Đi lại giữa các thị trấn ở vùng cao

Ứng dụng tính toán hành trình nhanh nhất và rẻ nhất (bằng UPX) giữa các thành phố ở Upland.⭐ Trình tối ưu hóa bộ sưu tập

Đặt các tài sản tốt trong các bộ sưu tập tốt để tối đa hóa thu nhập (năng suất)🏢 Danh sách thuộc tính

Danh sách và chi tiết về tài sản của bạn (có thể xuất sang CSV): id, đường phố, tên, giá đúc, giá mua cuối cùng, vị trí gps...✈ "Gửi" gần nhất

Danh sách các thuộc tính của bạn gần nhất với "Gửi", để giúp bạn trong quá trình săn tìm kho báu Upland !