Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối • A device may not receive updates if the hardware is not or no longer compatible, or if there is not enough free disk space.
 • Some features may not work on all devices.
 • Internet connection is required to use the application, Internet access charges (ISP) may apply.Thanh toán

Bản dịch chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin, chỉ có phiên bản tiếng Anh là xác thực.

Việc sử dụng ứng dụng miễn phí (ngoại trừ một số Công cụ).


Bạn có thể đăng ký tùy chọn "Phiên bản đầy đủ" để nhận các tính năng sau:

 • Xóa tất cả quảng cáo
 • Quyền truy cập vào tất cả các công cụ


Điều khoản:

 • Tài khoản iTunes/Google Play của bạn được ghi nợ khi xác nhận mua hàng .
 • Khi gia hạn, tài khoản của bạn sẽ bị tính phí số tiền tương tự trong vòng 24 giờ trước khi kết thúc giai đoạn hiện tại.
 • Các tùy chọn này được tính phí qua iTunes/Google Play và được tự động gia hạn mỗi năm.
 • Tự động gia hạn có thể bị tắt trong cài đặt tài khoản người dùng.
 • Bạn có thể tạo, sửa đổi hoặc hủy đăng ký của mình bất cứ khi nào bạn muốn từ tài khoản iTunes/Google Play của mình.
 • Việc hủy gia hạn tự động phải được thực hiện ít nhất 24 giờ trước khi kết thúc thời hạn đăng ký hiện tại.
 • Không thể hủy trong thời gian hoạt động hiện tại.